Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.12.2021 11:19 (Üye) Soru : Merhabalar, İki şirketimizin birleşmesi 16.11.2021 tarihinde tescil edildi ve sgkya birleşme bildirildi. Kasım ayına ait ssk aylık prim belgesi bütün ayı kapsayacak şekilde devralan şirket mi vermesi gerekir, yoksa tescil tarihine kadar olan kısmı devrolan firma, tescil tarihi ve sonrasıgünler için devralan şirket mi ssk aylık prim ve hizmet bildirimi yapacaktır ?

Cevap : Şirketlerin birleşmesi, nevilerinin değişmesi veya diğer bir şirkete katılması, adi şirketlerde yeni ortak alınması hallerinde işyeri dosyası tescil işlemleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde, işyeri bildirgesi ile bildirimde bulunulacaktır. İşyerlerinde işletme adı değişikliklerinde işyeri bildirgesi verilmemesi, ancak değişikliğin, Ticaret Sicil Gazetesinin de ekli olduğu bir yazı ile Kuruma bildirilmesi yeterli bulunmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.