Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.12.2021 09:43 (Üye) Soru : 02/01/2014 tarihinde şirket kayıtlarında arsa olarak kayıtlı taşınmaza (aslında eski bina idi) tadilatlar yaptık. İmar affından faydalandık belediyeden 6 katlı bina olarak ruhsat aldık.Ayrıca tapu dairesinde tapuda alındı.ve 03/06/2021 karihinde şirket kayıtlarına 6 katlı bina olarak kaydedildi...Bu taşınmaza 530 nolu VUK tebliğine göre yeniden değerleme yapabilirmiyim...saygılarımla... fuat turcan

Cevap : 530 Sıra nolu VUK Gn Tb.göre Yeniden değerleme yapılabilir. (09/06/2021 TARİHİNDEN ÖNCE DEFTERE KAYITLI OLDUĞU İÇİN) Yeniden değerleme uygulaması TEBLİĞİ MADDE 10 – (1) Kapsama giren iktisadi kıymetler ve varsa bunlara ait amortismanların, 213 sayılı Kanunda yer alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve 9/6/2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerlerinin, yeniden değerleme oranı ile çarpılması suretiyle yapılan yeniden değerleme sonucunda, bilançonun aktifi, pasifinden daha yüksek bir değere ulaşmaktadır. Yeniden değerleme sonucunda ortaya çıkan değer artışını hesaplamada Kanun net değer artışı usulünü benimsemiştir. Net değer artışının hesaplanabilmesi için yeniden değerlemeye esas alınan ve 9/6/2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerlerin yeniden değerlemeden önceki ve yeniden değerlemeye tabi tutulduktan sonraki tutarları dikkate alınarak hesaplanan net bilanço aktif değerlerinin tespiti gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.