Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.12.2021 16:00 (Üye) Soru : iLGİNİZE TEŞEKKÜRLER, LAKİN HESAPLAMAYI VERMİŞSİNİZ,AMA ESAS SORULMAK İSTENEN İLE İLGİLİ BİR ŞEY BELİRTMEMİŞSİNİZ, YANİ İSTİSNA EDİLEN 184,85 TL İŞÇİNİN MAAŞINI ARTIRACAK MI, YOKSA MAAŞA SİRAYET ETMEDEN MUHTASARDAN TERKİN Mİ EDİLECEK. Soru: Merhaba,5746 sayılı kanun kapsamında bordro düzenliyoruz kosgeb projesi kapsamında çalışan yüksek lisans mezunu ve proje kapsamında çalışan mühendise,Kanun kapsamında stopaj ve indirimi muhtasar beyanname ile terkin edilir diyor kanunda, bura da sormak istediğimiz, ücret bordrosunda gelir vergisi ve damga vergisi hesaplıyoruz, istisna edilen stopaj personelin ücretini artırıyor, indirim tutarı kadar , bu uygulamada doğrumudur bilgilerinizi rica ederim. Cevap:Sayın, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında fazla mesai dahilçalıştığısüreye ilişkin ücret üzerinden hesaplanan vergi tutarına öncelikle 265 SeriNo.lu Gelir VergisiGenel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslarçerçevesinde asgari geçimindirimi uygulanacak olup asgari geçimindirimimahsubu yapıldıktan sonra kalan gelir vergisi tutarının doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni her bir işçi bazında tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkine konu edilecektir. Örnek 1: (X) Anonim Şirketine ait Ar-Ge merkezinde 70 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli ve 6 tam zaman eşdeğer destek personeli çalışmakta olup, Ar-Ge personelinin 9'u doktoralıdır. Doktoralı ve bekar personel Bay (A)'ya, Ar-Ge faaliyeti kapsamındaki çalışmasına ilişkin olarak 2.000 TL brüt ücret ödenmektedir. (X) A.Ş.'nin bu kapsamda yapacağı ücret ödemelerinden Ar-Ge kapsamında çalıştırılan doktoralı ve bekar personel Bay (A)'ya ait istisna uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır. a - Brüt Ücret Tutarı 2.000,00 TL b - Vergiye Tabi Ücret Matrahı [ a -( a x % 15=)]* 1.700,00 TL c - Ücretler Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisi Tutarı (bx %15=) 255,00 TL d - Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi Tutarı 49,95 TL e - Asgari Geçim İndiriminin Mahsubundan Sonra Kalan Tutar (c - d=) 205,05 TL f - Terkin Edilecek Tutar (e x % 90=) 184,55 TL g - Vergi Dairesine Ödenecek Tutar (e - f=) 20,50 TL *(SSK. Primi İşçi Payı %14 + İşsizlik Sigortası Primi İşçi payı %1=%15) Böylece Ar-Ge merkezinde çalışan Bay (A)'nın ücret gelirinden kesilen gelir vergisi tutarından asgari geçim indirimi mahsup edildikten sonra kalan vergi tutarının % 90'ı olan 184,55 TL'sı terkine konu olacak, terkin sonrası kalan 20,50 TL tutarındaki gelir vergisi ise vergi dairesine ödenecektir. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi

Cevap : "her bir işçi bazında tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkine konu edilecektir." diye belirtmiştim.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.