Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.12.2021 14:27 (Üye) Soru : Sn. Yetkili, Saygılar sunarım. •4447 sayılı kanunun geçici 31. maddesinde yer alan kredi faiz veya kar payı desteğinden yararlanılabilmesi için; - İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları, **** şartı gereği 7103 ile aynı koşullarda olması, aynı anda her iki teşvikten de yararlanabilir miyiz. - sadece bir tanesinden yararlanılacaksa hangisi hangi durumlarda daha avantajlıdır. Teşekkür eder, kolaylıklar dilerim.

Cevap : Yararlanılan teşviklerden birincisi 5510 nolu teşvik olmak üzere ikincisi için sorgulama yaparak en avantajlı olanını ter.cih edebilirsiniz. Çünkü işletme ve işçi koşullarına göre teşvikler farklılıklar göstermektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.