Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.12.2021 14:36 (Üye) Soru : Merhaba sayın yetkili, bir çalışanımız kendisi için çalışma gücü kaybı % 40 (yüzde kırk) olarak belirlenmiş ve 3. derece engelli indiriminden faydanabilmektedir. Kendisinin çocuğu için çalışma gücü kaybı % 96 (yüzde doksanaltı) olarak belirlenmiş ve 1. derece engelli indiriminden faydalanılabileceğine ilişkin vergi dairesi yazıları vardır.Teşekkürler. 1-Hangi indirim derecesini esas alıcaz? 2-SGK'dan hangi teşviklerden faydalanabiliriz. 3- İşkur ve SGK'ya dilekçe ile başvurmamız yeterlimidir ? 4-Başka bir işlem yapmamız gerekiyormu?

Cevap : 1. soru vergi birimimizce cevaplanmış. e-sgk işveren sistemi teşvik sorgulama sisteminden işçinin TC si yazılarak sorgulama yapmanız gerekir. Engelli istihdamında is¸verene sigorta prim tes¸viki Engellilerin istihdamı halinde is¸verenlere SGK tarafından sigorta prim tes¸viki avantajı sagˆlanıyor. O¨zel sekto¨re ait is¸ yerlerinde c¸alıs¸tırılan engelli sigortalıların, asgari u¨cret u¨zerinden hesaplanan sigorta primi is¸veren hisselerinin tamamı hazinece (yu¨zde 15.5) kars¸ılanıyor. 2021 yılında 5 puanlık prim indirimi ile beraber is¸c¸i bas¸ına aylık 733.39 TL ila 1896.08 TL arasında prim tes¸viki uygulanıyor. Ayrıca ı·lave istihdam tes¸viki ile bir o¨nceki yıl ortalama sigortalı sayısına ilave olarak is¸e alınan engelli c¸alıs¸an ic¸in digˆer is¸e alınan c¸alıs¸anlardan farklı olarak 6 ay fazlasıyla toplamda 18 ay su¨reyle imalat ve bilis¸im sekto¨ru¨nde 1341 TL ila 3577,50 TL , digˆer sekto¨rlerde 1341,56 TL is¸verene prim destegˆi sagˆlanmaktadır. Gelir Vergisi Kanununda düzenlenen engellilik indirimi uygulaması ile: - Engelli ücretli, - Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli, - Engelli serbest meslek erbabı, - Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı, - Basit usulde vergilendirilen engelliler, gelir vergisi matrahlarının hesaplanmasında engellilik indiriminden yararlanabilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.