Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.12.2021 10:41 (Üye) Soru : 1-Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü'nde 93 ton bakır ihalesi var.Hurda bakırı satarken %18 li satıyorlar.Firmamız malı aldıktan sonra satarken %18 li satabilir mi? 2-%18 li satma şartamı bağlıdır?

Cevap : Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g maddesine göre; metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi katma değer vergisinden İSTİSNADIR. KDV Uygulamam Genel Tebliğinde ; Hurda kavramının işaret edilen genel anlamı çerçevesinde; - demir, bakır, alüminyum, pirinç, kurşun, teneke, çelik, çinko, pik, sarı, bronz, nikel, kızıl, lehim, mangan-tutya, antimon ve benzeri her türlü metaller, - bu metallerin alaşım, bileşim ve cürufları, - imalathane ya da fabrikalarda imalat sırasında ortaya çıkan metal kırpıntı, döküntü ve talaşlar ile standart dışı çıkan metal ürünler, - izabe tesislerinden çıkan standart dışı metal ham maddeler, yarı mamuller, hadde bozukları ve benzerleri "hurda metal" kabul edilecektir....." açıklaması yer almaktadır. Ancak, KDV Kanununun 18 inci maddesi uyarınca söz konusu istisnadan vazgeçmeniz halinde hurda bakır teslimleriniz de işlem bedelleri üzerinden %18 oranında KDV hesaplamanız gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.