Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.12.2021 12:22 (Üye) Soru : Merhaba, Teknopark Arge desteğinden faydalanılan bir personele yıl sonu Ekstra prim ödeyeceğiz.Burada ödenen Prim de 4691 Gelir vergisi muafiyetine girer mi ?

Cevap : GVK 61. maddesinde Ücret tanımı aşağıdaki gibi yapılmıştır. " Ücret, işverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, PRİM ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez." Yukarıdaki tanıma göre ; ödenen PRİM in muafiyet kapsamında olduğu görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.