Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.12.2021 12:37 (Üye) Soru : Sayın Danışman ; Bildiğiniz üzere 7326 Sayılı Kanun: Taşınmaz ve ATİK'lerin Yeniden Değerlemesi 31.12.2021 son gündür. 2022 Yılı içerisindeEnfasyo n Muhasebesinin uygulanabilirliği ile ilgili olarak düşünüldüğünde eğer enf. muh çıkarsa yapılan uygulama yersiz olacak mıdır ? fikir ve görüşlerinizi paylaşabilir misiniz ? SAYGILAR

Cevap : Enflasyon düzeltmesi( muhasebesi )yapılıp yapılmayacağı 3 ocakta yayımlanacak TÜİK rakamlarına göre belirlenecektir. Geleceğe yönelik yorum yapamayız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.