Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.12.2021 14:48 (Üye) Soru : Limited şirketi şirket ortağı huzur hakkı alabilir mi?

Cevap : Şirket karar organı (Genel Kurul) karar vermesi halinde huzur hakkı ödenir. Bir limited şirkette GENEL KURUL l, şirketin karar organı olarak Kanun'da(Türk Ticaret Kanunu) veya sözleşmede belirtilen konularda karar alma yetkisine sahiptir. Genel kurul şirketin tüm ortaklarının katılımıyla oluşan bir organdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.