Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.12.2021 15:25 (Üye) Soru : Merhaba üstad, Optisyenlerin SGK'ya kestikleri faturalar kapsamında zorunlu e-faturaya geçtikleri malumunuz. 01.01.2022 tarihinden itibaren bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin zorunlu e-deftere geçişleri ile ilgili düzenleme yapılmış işletme esasına göre defter tutan mükelleflerin defter beyan sistemi üzerinden defter tutmaya devam edileceği maliyeden gelen yazıda mükelleflere bildirilmiştir. Sorum şu olacak : işletme esasına göre defter tutan SGK anlaşmalı optisyen mükellefimiz 01.01.2022 tarihinden itibaren e-deftere geçmek zorunda mı yoksa defter beyan sistemi üzerinden defter tutmaya devam mı etmeliyiz ?

Cevap : Merhaba; Mükellefiniz aşağıdaki kriter kapsamında kalıyorsa e- fatura, takip eden yıl başı e-defter yükümlülüğünde olur yani 2022 dönem başı. (bilanço esasına tabi ise) (işletme esasına tabi olup sınıf değişikliği yok ise defter beyan) (sorunuzda geçen bilgiye göre cevap verilmiştir) VUK 526 kapsamında "Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.).” iyi günler
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.