Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.12.2021 14:07 (Üye) Soru : Merhabalar , ilk çıktığı yıldan beri %5 kurumlar vergisi indirim hakkından yaralanıyoruz ,2021 temmuz ayında vergi denetim kurulu başkanlığı tarafından 2016 yılı için bir inceleme yapıldı ,kullandığımız bir nakliye firmasının sahte belge kullandığı tespit edilmiş ,söz konusu firmanın kdv tutarı 3000tl 2016 yılı için bu tutar kadar tarhiyat yapıldı belge adedi kadarda öuc kesildi ,arkasından vergi dairesinden 2017-2018 yılları için kullandığımız %5indirimler iptal edildi ,bundan sonraki 3 yıl içinde bu hakkı kullanamayacağımızı söylediler , 3.000tl için gvk 121 e uyulmadığı için geçmiş yıllar için 500bin tl kadar bunun 2-3 katıda önümüzdeki yıllar için indirim haklarımız elimizden alındı ,küçük bir tarhiyat için bu kadar yüklü bir yaptırımın adil olmadığını düşünüyoruz .Dava açmak işe yarar mı ?Veya bu konu ile ilgili güncel uygulama değişikliği varmı ?Yardımlarınızı rica ediyorum ,acil bilgi verebilirseniz çok çok memnun oluruz ,saygılarımla ,

Cevap : Dava açmak elbette hakkınız Yargı nasıl bir karar verir bu konuda yorum yapamayız..Geçmiş yıllara yönelik bir değişiklik yapılmamıştır. 01/01/2022 yılından itibaren 7338 sayılı yasa ile değişiklik yapılmıştır. Değişiklik aşağıdadır . Yapılan düzenlemeyle vergiye uyumlu mükelleflere vergi indiriminin düzenlendiği GVK Mükerrer Madde 121 nin 2. fıkrasının 2. bendinde değişiklik yapılmakta, indirimden yararlanma koşulu olan indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki 2 yılda haklarında tarhiyat yapılmamış olması koşulu, yapılan tarhiyatların kesinleşmesine bağlanmaktadır. Dolayısıyla maddede belirtilen süre içerisinde haklarında tarhiyat yapılmış olmakla birlikte tarhiyatın KESİNLEŞMEMİŞ OLMASI halinde de mükelleflerin anılan indirimden yararlanabilmeleri sağlanmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu süre içerisinde kesinleşen tarhiyatın birinci fıkrada belirlenen indirim tutar sınırının %1 inden az olması durumunda da indirimden yararlanma şartları ihlal edilmiş sayılmayacaktır. ÖRNEĞİN Vergiye uyumlu mükellef uygulamasında; 2021 yılı için azami yararlanılacak vergiye uyumlu mükellef indirim tutarı 1.500.000 TL olup, bu rakamın %1'i olan yıllık 15.000 TL'ye kadar yapılacak ikmalen veya resen tarhiyatlar, vergiye uyumlu mükelleflerin yapacağı indirimlere engel olmayacaktır. Ayrıca, indirimden yararlanmak için ilk aşamada ilgili yıllar itibarıyla KESİNLEŞMİŞ tarhiyat olmaması kuralı getirildiği için, yapılan tarhiyatın indirimden yararlanıldıktan sonra kesinleşmesi durumunda yararlanılan indirimin mükelleften geri alınmasına ilişkin hüküm madde metninden çıkarılmaktadır. Diğer taraftan, maddeyle mezkûr bentteki vergi indiriminden yararlanılabilmesi için beyana tabi vergi türleri itibarıyla kesinleşmiş bir tarhiyat bulunmaması koşulunda da değişiklik yapılmakta, ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış ve kesinleşmiş bir tarhiyat bulunmaması koşulu vergi beyannamelerindeki vergi türleri itibarıyla sınırlandırılmaktadır. Dolayısıyla kesinleşmiş tarhiyat bulunmaması kuralı maddenin beşinci fıkrasında tanımlanan vergi beyannameleriyle sınırlanmakta olup ÖRNEĞİN Damga vergisi beyannamesi bu beyannameler arasında sayılmadığından damga vergisi beyannamesinin verilmemesi veya eksik beyanda bulunulması nedeniyle yapılıp kesinleşen tarhiyatlar tutarına bakılmaksızın indirim şartının ihlali sayılmayacaktır. Bu değişiklikler, 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken Yıllık Gelir ve Kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girecektir. 2021 Yılı için verilecek yıllık GV ve KV beyannameleri için bu hüküm uygulanacak ( 7338 SK Md.10)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.