Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.12.2021 16:16 (Üye) Soru : 2021 yılında personel servisi yapan basit usül mükellefin kasım sonu itibariyle kestiği faturaların toplamı 110.168 TL dir.2022 yılında işletme defterine geçmesi gerekir mi?

Cevap : 7338 Sayılı kanun ile yapılan yeni düzenleme ile 2021 yılı sonunda GVK 48. maddesine göre ; 1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 150.000 .-TL veya yıllık satışları tutarının 240.000.- TL AŞMASI halinde; 2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 76.000 .-TL AŞMASI halinde , 3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 150.000.- TL AŞMASI halinde, 2022 yılında Gerçek usulde DBS den İşletme defteri veya diler ise Bilanço esasına göre defter tutacaklardır. Burada yer alan tutarlar her yıl Cumhurbaşkanlığı kararı ile artırılabilmektedir. (7338 SK Md.1-4-5-6-7 ) VERDİĞİNİZ rakama göre 2022 yılında bu mükellef İşletme esasına göre defter tutacaktır. 2021 yılında elde edilen hasılat(Kasım sonu itibari ile 110.168 TL) 76.000 TL den fazla
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.