Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.12.2021 10:19 (Üye) Soru : Sayın İlgili, A.Ş. vb. 1. çalışanlarının motivasyonunun artırmak için haftada bir yaptığı hali saha maçlarının ödemesini yapıp gider kaydedebilir mi ? KDV' sini indirebilir mi ? ( per.fiş..) 2. çalışanlarının motivasyonunun artırmak için sosyal (piknik, yemek..) - spor vb. etkinliklerin ödemesini yapıp gider kaydedebilir mi ? KDV' sini indirebilir mi ? ( per.fiş / fatura..) teşekkürler,

Cevap : 1-2- Bahsettiğiniz giderler Ticari kazancın tespitin de gider yazılacak bir unsur değildir Gider yazılmaz. KDV indirilmez KKEG olrak kayıtlara alınır. Diğer taraftan Vergi mükellefleri ÖKC fişi ile yapılan harcamaları kayıtlarına alamaz. Giderler için fatura kullanılacaktır. (Kırtasiye,yeme içime ,temizlik malzemesi hariç)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.