Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.12.2021 15:16 (Üye) Soru : Merhabalar Ltd.Şti. gayrimenkul arsa tarla alım satımı ve komisyonculuğu yapmak istemektedir. bunun için yapması gereken işlem var mıdır faaliyet alanlarının içerisinde yer almaktadır. arsa ve tarla alıp sattığı zaman örneğin gider pusulası ile aldığı arsa veya tarlayı sattığı zaman kdv oranı nasıl hesaplanacaktır. 100.000,00 TL alınıp 110.000,00 TL ye satılan arsa veya tarla hangi orandan fatura kesilerek çıkışı yapılacaktır. cevaplarınız için teşekkür ederim.

Cevap : 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, vergi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan taşınmazların (Gayrimenkul /Bina –ARSA –ARAZİ)) tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. Vergi mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. Vergi mükellefi olanlardan KDV ödenerek alınan taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah sistemi uygulanmaz. Yapılan düzenlemeye göre; Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan G.menkullerin alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farka KDV hesaplanacaktır. ( İş yerleri ve ARSA –ARAZİ ve 150 metrekarenin üstündeki konutlarda için % 18 150 metre karenin altındaki konutlar için % 1 KDV hesaplanır) Düzenlenecek faturada KDV uygulanmayan tutar KDV beyannamesinde Özel matrah bölümünde beyan edilecek KDV tabi olan kısım normal teslimler arasında yer alacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.