Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.12.2021 12:45 (Üye) Soru : Merhaba, Asgari ücret net 2.825,90 TL altına düştüğünde agi den karşılanması gerekir. Ancak agi kadarı deniliyor, peki agi yetersiz kaldığında ne yapmak gerekir?

Cevap : AGİ nin yeterli olup olmaması hesaplaması yapılmaz. 303 Seri Nolu GVK Gn.Tb. İnceleyiniz. 303 Seri Nolu GVK Gn.Tb. Hükümlerine göre; Çalışanın Net ücreti, SADECE KENDİSİ İÇİN asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net asgari ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.