Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.12.2021 17:24 (Üye) Soru : sayın yetkili limited şirketler için yevmiye kebir envanter defteri 2022 için tastik yeterlimi noterler müdürler müzakere defteri gerekmez diyorlar hangisi doğru saygılar

Cevap : Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ara tasdik veya her yıl açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.