Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.12.2021 14:36 (Üye) Soru : Merhaba, 2020 yılında alınan bir binek oto muhasebe kaydı aşağıdaki şekilde yapılmıştır. 254 Hesap : 203BinTL......689 Hesap: 88BinTL 740 Hesap(KDV+ÖTV): 140BinTL 102 Bankadan Ödenen: 431BinTL Bu kayıt doğru mudur? Değilse ne yapmalı? Taşıtın değeri 203Bin+ÖTV: 162Bin= 365Bin 254 hesap 365 Bin yerine 203 bin yansıdı kayıtlara Yardımcı olabilirseniz sevinirim.. Teşekkür ederim

Cevap : Aşağıdaki örneğe göre rakamlarınızı uyarlayınız. BİNEK OTOMOBİLİN İLK ALIŞINDA ÖDENEN ÖTV VE KDV NİN MALİYET OLARAK KAYITLARA ALINMASI AMORTİSMAN UYGULAMSI VE MUHASEBE KAYDI: Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 2020 yılı için 160.000 TL’yi, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 300.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. (Y) A.Ş. 01.03.2020 tarihinde Şirket yöneticisinin kullanımı için net satış fiyatı 130.000 TL olan bir binek otomobili satın almıştır. Söz konusu araç için 75.000 TL ÖTV, 36.900 TL’de KDV ödenmiştir. Mükellef kurum satın almış olduğu binek otomobili için ödediği KDV ve ÖTV tutarlarını maliyet olarak kayıtlarına intikal ettirmiştir. ---------------------01/03/2020------------------------ 254-Taşıtlar 241.900 102-Bankalar 241.900 Araç alışı ---------------------------------------------------------- 7194 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca ticari kazancın tespitinde özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 160.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 300.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir. Dolayısıyla özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil ilk iktisap bedeli 241.900 TL olan ve 2020 için belirlenen 300.000 TL’lik haddin altında kalan söz konusu binek otomobil için herhangi bir amortisman gideri kısıtlaması söz konusu olmayacaktır. Mükellef kurumun 31.03.2020 de 1’inci geçici vergi dönemi itibariyle yapacağı amortisman kaydı ise aşağıdaki gibi olacaktır. Kıst amortisman uygulanmasına dikkat edilmelidir. (241.900 x %20 /12 = 4.016,66 TL) --------------------------------31/03/2020------------------------ 770- Genel Yönetim Giderleri 4.016,66 257-Birikmiş Amortismanlar (-) 4.016,66 Amortisman gideri (Y) A.Ş.’nin 01.03.2020 tarihinde Şirket yöneticisinin kullanımı için değeri 170.000 TL olan bir binek otomobili satın alması durumunda ise yapılması gereken kayıtlar ve vergisel durum farklılık arz etmektedir. Mükellef kurumun net fiyatı 170.000 TL olan araç için 102.000 TL ÖTV, 48.960 TL’de KDV ödemiş olduğunu ve KDV ve ÖTV ödemelerini maliyet olarak kayıtlarına intikal ettirdiğini kabul edelim. ---------------------01/03/2020------------------------ 254-Taşıtlar 320.960 102-Bankalar 320.960 Araç alışı ---------------------------------------------------------- 7194 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca ticari kazancın tespitinde özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 160.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 300.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir. Dolayısıyla özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil ilk iktisap bedeli olan 320.960 TL 2020 yılı için belirlenen 300.000 TL’lik haddi aştığından aşan kısma isabet eden amortisman giderinin KKEG olarak dikkate alınması gerekmektedir. Buna göre; 2020 yılı 1’inci geçici vergilendirme döneminde ayrılabilecek amortisman tutarı olan (320.960 x %20 / 12=) 5.349,33 TL’nin (300.000 / 320.960 x 5.349,33 =) 4.999,99 TL’si Genel Yönetim Giderleri hesabına kalan tutar olan 349,33 TL KKEG olarak 689- Diğer Olğ. Dışı Gid.ve Zararlar hesabına aktarılacaktır. Binek otomobiller için kıst amortisman uygulanması gerektiği unutulmamalıdır. Mükellef kurumun 31.03.2020 de 1’inci geçici vergi dönemi itibariyle yapacağı amortisman kaydı ise aşağıdaki gibi olacaktır. --------------------------------31/03/2020------------------------ 770- Genel Yönetim Giderleri 4.999,99 689-Diğer Olğ.Dışı Gid.ve Zararlar (KKEG) 349,34 257-Birikmiş Amortismanlar (-) 5.349,33 Amortisman gideri --------------------------------------------------------------------
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.