Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.12.2021 16:56 (Üye) Soru : Merhaba. Bir şirket bir kv mükellefi taşıma kooperatifine işyeri kiralamıştır. Ancak, kiralayan şirket tarafından Kira+KDV tutarı bu kooperatife faturalanmamış ve ayrıca kiracı tarafından kiralayan şirkete kira ödemesi de yapılmamıştır. Bu durumda, kiracı tarafından ilgili döneme ilişkin olarak kira gider tahakkuku yapılmalı mıdır ve KDV'si bu tahahkuk kaydında gösterilmeli midir? Teşekkürler.

Cevap : Fatura olmadan işlem yapılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.