Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.12.2021 10:11 (Üye) Soru : Firmamız ikinci al oto ticareti yapmaktadır. Bu zamana kadar bu işi yetki belgesi olmaksızın yaptık. Yetki belgesi için yaptığımız girişimler neticesinde ise elimizde olmayan sebeplerden dolayı maalesef şu ana kadar yetki belgesi alamadık. KDV Kanuna ve KDV uygulama tebliğini incelediğimizde aşağıdaki hususlarla ilgili net bir bilgiye ulaşamamış bulunmaktayız. Tereddüte düştüğümüz konu şudur; 1) Yetki belgesi olmadan vergi mükellefi olmayan birisinden alıp sattığımız araçlar için özel matrah uygulamasından faydalanabilir miyiz? 2) İkinci el ticareti yapan vergi mükellefi olan bir firma vergi mükellefi olmayan bir şahıstan aldığı bir taşıtı bize satması durumunda özel matrah hükümlerinden faydalanarak (alış ve satış bedeli arasındaki farka) kdv uygulayabiliyor. Bu durumda bu firmanın bize özel matrah uygulayarak sattığı aracı biz başkasına sattığımızda özel matrah uygulamasından faydalanabilir miyiz? Şayet faydalanabiliyorsak katma değer vergisi hesaplaması hangi tutar baz alınarak yapılacaktır. Örnek: Bizim mal aldığımız galerici 100.000 TL. ye vergi mükellefi olmayan bir kişiden bir araç alıyor. Bu aracı bize 10.000 TL. kar koyarak 110.000 TL. ye satıyor. Biz ise bu aracı bir firmaya/kişiye 120.000 TL. ye satıyoruz. Bu durumda bizim keseceğimiz faturada matrah ve katma değer vergisi tutarları ne olacaktır. Saygılarımızla,

Cevap : 1-Yetki belgesi olmadığı için Özel matrah uygulamasında yararlanılmaz. 2-Yetki belgesi olmadığı için özel matrahlı aldığınız araç için satışınızda özel matrah uygulayamazsınız KDV tam alacaksınız.120.000 +KDV (%1 veya % 18)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.