Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.12.2021 18:40 (Üye) Soru : Merhaba; Vakıf iktisadi İşletmesi mükellefimiz bağlı olduğu Sanat Vakfının kayıtlarındaki eseri satmak istiyor. Bunun içi düzenlenecek Gider Pusulasında Kdv ve Stopaj oranları ne olacaktır?

Cevap : İktisadi işletme satış yapacak ise Fatura düzenlenir. Vergi mükellefi olmayan Vakıf satış yapacak ise ; Alıcının düzenleyeceği Gider pusulasında KDV ve GV stopajı hesaplanmaz. GV stopajı GVK 9. maddesinde sayılan Esnaf muaflığından yararlanan kişilerden satın alınan mal ve hizmet için dir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.