Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.12.2021 13:22 (Üye) Soru : MÜŞTERİM OLAN LİMİTED ŞİRKETE GÜMRÜKTE MAVİ HAT DİYE TABİR EDİLEN BELİRLİ AYRICAKLAR SAGLAYAN ONAYLANMIS STATÜ BELGESİNİN ALINMASI İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETİ VERDİM KDV TEVKİFATLI MAKPUZ KESEBİLİRMİYİM KESEBİLİRSEM ORAN NE OLMALI TEŞEKKÜRLER

Cevap : LİMİTED ŞİRKETİN NE İŞ YAPTIĞINI BELİRTMEMİŞSİNİZ. MÜŞTERİ AŞAĞIDA SAYILAN BELİRLENMİŞ KİŞİLER ARASINDA İSE KDV TEVKİFATI YAPILIR. (ORAN 9/10) AKSİ DURUMDA TEVKİFAT YAPILMAZ. KISMİ TEVKİFAT YAPACAK KURUM VE KURULUŞLAR ( KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞ Bölüm No: I/C-2.1.3.1) *5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, *Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, *Döner sermayeli kuruluşlar, *Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, *Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına , *Bankalar *Sigorta ve Reasüransa Şirketlerine , Emeklilik Şirketlerine, ( 01/03/2021 den itibaren) *Sendikalar ve üst kuruluşları,( 01/03/2021 den itibaren) *Vakıf üniversiteleri, ( 01/03/2021 den itibaren) *Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ( 01/03/2021 den itibaren) *Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), *Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, *Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, *Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler *Kalkınma ve Yatırım Ajansları
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.