Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.12.2021 09:44 (Üye) Soru : merhaba, iş davası nedeniyle eski personele ödenen ücrete gelir vergisi ve damga vergisi hesaplanarak gidere kaydetmek mümkün mü? ve gelir vergisi dilimlerine tabi tutulmalımı?

Cevap : Yapılan ödeme için Bordro yapılır GV ve DV hesaplanır Artar oranlı Vergi dilimi uygulanır.Gider olarak kayıtlara alınır.Ceza ve gecikme zamları KKEG olacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.