Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.12.2021 12:31 (Üye) Soru : AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ'ndeki ücretler brüt müdür? KDV dahil midir? 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesine göre anonim şirketlerin bulundurmak zorunda olduğu sözleşmeli bir avukata- için AAÜT'de belirlenen 4255?/ay ücretin GV Stopajı ve KDV hesabı nasıl yapılmalıdır. Avukatın talebi 4255? - Stopaj hariç KDV dahil şeklindedir. Bu doğru mudur? Teşekkür ederim. Saygılarımla

Cevap : AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ hakkında ve .Net mi ? Brüt mü ? konusunu bilgimiz yok. Barodan bilgi alınız. Avukatın şirket düzenleyeceği makbuzda % 20 GV stopajı ve % 18 KDV hesaplayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.