Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.12.2021 12:43 (Üye) Soru : Merhaba, Bilindiği üzere, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 06 Nisan 2021 Tarih ve 31446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile BİST’e kote edilmemiş Anonim Şirketlerin de hamiline yazılı payları itibariyle 31.12.2021’e kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmesi ve kayıt edilmesi zorunluluğu getirilmişti. Bu görevlerin yerine getirilmesi için harcanacak zaman ve ortaklara ulaşabilmenin güçlükleri gibi nedenlerle yükümlülüğün zamanında tamamlanmasında problemler yaşanabilecektir. Şu anda yıl sonu işlemlerinin yoğunluğu ve sistemde yığılmadan kaynaklı gecikme risklerine karşı bu uygulamanın ertelenmesiyle ilgili bir talepte bulunulması gündemde midir acaba ? Saygılarımla,

Cevap : Konu ile ilgili zorluk Türmob kanalı ile Ticaret bakanlığına iletilmiştir Ancak Bu güne kadar bir gelişme olmamıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.