Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.12.2021 17:42 (Üye) Soru : Şirketimiz 2021 yılı haziran ayında ihtiyari olarak entegratör marifetiyle e-fatura uygulamasına geçmiştir. E fatura uygulamasına geçince dolayısı ile e arşiv fatura mükllefi de olmuştur. E defter için emredici kriterlere haiz değiliz. Ciro ve sektör itibariyle e defter mükellefi olmamızı gerektirecek bir unsur yoktur. İsteğe bağlı olarak E fatura mükellefi olmamız sebebi ile E deftere zorunluluğumuz başlayacakmıdır, yoksa kağıt ortamında defter tutmaya devam edebilirmiyiz? Teşekkürler

Cevap : Merhaba; sorunuzda verdiğiniz bilgilere göre başkaca bir yükümlülüğünüz yok ise (e-fatura uygulamasına geçişteki) isteğe bağlı olarak e-fatura geçişleri e-defter zorunluluğu getirmez iyi günler
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.