Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.12.2021 14:31 (Üye) Soru : Üstadım Merhaba, son kullanıcıya e-Arşiv fatura kesmek istiyoruz fakat müşteri TC Kimlik numarasını paylaşmak istemiyor, bu gibi bir durumda nasıl fatura kesebiliriz. TC kimlik numarasını almak zorunda mıyız yoksa vergi no kısmına 1111111111 yazıp muhtelif müşteriler olarak kesebilir miyiz? Saygılarımla

Cevap : Fatura düzenlemesi halinde, bu belgelerde vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik numarası bilgisine yer verilmesi zorunludur. Ancak, bu belgelerin 213 sayılı VUK’un “Fatura kullanma mecburiyeti” başlıklı 232 nci maddesinde fıkrada sayılmayanlara, örneğin nihai tüketicilere düzenlenmesi halinde vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik numarası bilgisine yer verilme zorunluluğu bulunmamaktadır. - Nihai tüketicilere yapılan mal ve hizmet satışlarının KDV hariç 5.000-TL ve üzerinde olması halinde 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda nihai tüketicinin T.C. Kimlik Numarası belirtilerek Bs bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.