Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.12.2021 10:46 (Üye) Soru : Bir mükellefimiz var sağlık sektörüne makine alım satımı yapmaktadır. faliyet kodu:332050 alanında faaliyet göstermektedir. bu mükellef yeni açılış olduğu için e defter ve e fatura hatlerine girmemektedir. sektör nedeniyle e fatura e defter e geçmek zorunda mıdır.

Cevap : Merhaba; Mükellefiniz VUK 526 kapsamında; Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.).” yukarıdaki kriterler kapsamında kalıyorsa e-fatura ve e-defter yükümlülüğü olacaktır iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.