Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.12.2021 14:50 (Üye) Soru : Merhaba, İşletme defterinden bilanço defterine geçiş limitleri belirlenirken alım tutarı toplamı içine alınan binek araç tutarı dahil edilmesi gerekir mi Teşekkürler.

Cevap : HESAPLAR DA DİKKATE ALINACAK VERİLER : Yıllık alış tutarının hesabında, satılan malların tedariki veya üretilebilmesi için kullanılması veya tüketilmesi zorunlu olan ilk madde malzeme ve yardımcı malzemelerin alış tutarları dikkate alınmalıdır. İşletmede kullanılmak üzere alınan, makine, teçhizat, demirbaş, taşıtların alımı-satımı ve yapılan faaliyet giderleri ( SGK primi ve işçilik giderleri, vb. ) alış tutarına dahil edilmeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.