Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.12.2021 10:27 (Üye) Soru : 2021 yılı alış 150.000 satışları ise 260.000 olan bilanço defterli bir optisyen mükellefimiz var.Temmuz ayında E faturaya geçtikleri için zorunlu olarak e deftere geçmesi gerekiyor. Hadlerin altında kaldığı için bu mükellefi defter beyana geçirebilir miyiz yoksa mutlaka e defter mi olması gerekiyor.

Cevap : Merhaba; VUK 526 Kapsamında; Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.).” yukarıdaki mükellefler e-fatura uygulamasına geçiş sağlayacaklardır. mükellefinizin e-defter uygulamasına geçiş yapması için bilanço esasına göre defter tutması gerekiyor. (Sorunuzda geçen bilgi kapsamında bilanço esasına geçiş şartları kontrol edilmelidir) iyi günler
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.