Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.12.2021 15:35 (Üye) Soru : Bilindiği üzere KDV kanunu gereği çalıştığımız mükelleflerimize makbuzlarını ödemelerini tahsil edemesek bile vergiyi doğuran olay gerçekleştiği için kesmek zorundayız. Peki İlgili dönemin geçici ve yıllık vergilerini beyan ederken tahsil edemediğimiz tutarları indirim yapabiliyor muyuz? Eğer indirim yapabiliyorsak beyannamelerin hangi bölümlerinde ve ne şekilde yapacağız? Tahsil edemediğimiz tutarlarda stopaj kesintisi durumu ne olur?

Cevap : Tahsil edilmeyen alacak için beyannamelerde indirim söz konusu olmaz. Düzenlenen Makbuz gelir olarak kayıtlarda yer alır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.