Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.12.2021 15:40 (Üye) Soru : As gari geçim indirimi 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere yayımı tarihindeyürürlüğe girer. denmektedir. aralık 2021 ücretleri ocak başında ödendiği için bu uygulamayı aralık ücretleri için mi ocak 2021 ücretlerinde itibaren mi geçerli olacaktır. teşekkürler.

Cevap : AGİ 01/01/2022 tarihinden itibaren kaldırılmıştır. Aralık ayına ait AGİ uygulaması yapılır. Beyannamenin Ocak da verilmesi buna engel değildir. Tahakkuk Aralık da yapılmış olacak.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.