Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.12.2021 10:49 (Üye) Soru : merhabalar, 7326 sy yasa yeniden değerleme tebliğinde ''(2) Bahse konu uygulamadan yararlanılması için, söz konusu tarihe kadar yeniden değerleme işleminin yapılması ve değer artışına ilişkin verginin de yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar beyan edilip, üç eşit taksitte (ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler sırasıyla beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere) ödenmesi zorunludur.'' denmektedir. burdan çıkaracağımız sonuç 31.12.21 tarihine kadar kayıtlara intikal ettireceğiz ve 2022 ocak sonuna kadar beyannameyi verme hakkımız vardır. Emin olamadım, yardımlarınızı rica ederim. beyanı 2022 ocak sonuna kadar verebilirim sonucu doğrumudur?

Cevap : 31.12.21 tarihine kadar kayıtlara intikal ettirilir. 2022 ocak sonuna kadar beyanname verilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.