Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.12.2021 11:01 (Üye) Soru : 2021 yılında , 2020 yılına ilişkin hasılat artırıcı yazılmayan faturalar için düzeltme beyannamesi verilecektir. Düzeltme beyannamesinde Matrah ve hesaplanan kurumlar vergisinin düzeltilmesi yeterli midir yoksa mali tabloların da ( bilanço ve gelir tablosu ) düzeltilmesi gerekmekte midir? Şimdiden teşekkürler

Cevap : Düzeltme beyannamesi daha önce verilen beyannamedeki ilgili alanı düzelttiler.Yeniden özel onay sistemi ile gönderilir.(mali tablolar dahil)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.