Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.12.2021 11:08 (Üye) Soru : 7326 yeiden değerleme değer artış vergisi beyannamesini 25.01.2022 tarihine kadar verebiliyor muyuz.Kanunda 31.12.2021 değerleme yapılır izleyen ayın 25 ine kadar beyanname verilir diye yazıyor izleyen aydan kasıt nedir 25.01.2022 tarihi mi anlatılmak isteniyor teşekkürler iyi çalışmalar

Cevap : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 530) Yeniden değerleme yapılabilecek süre MADDE 8 – (1) Yeniden değerleme, uygulamadan yararlanma hakkını haiz mükelleflerin 9/6/2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan iktisadi kıymetler ve varsa bunlara ait amortismanlar esas alınmak suretiyle 31/12/2021 tarihine kadar yapılabilecektir. (2) Bahse konu uygulamadan yararlanılması için, söz konusu tarihe kadar yeniden değerleme işleminin yapılması ve değer artışına ilişkin verginin de yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın son günü (31/01/2022 ) akşamına kadar beyan edilip, üç eşit taksitte (ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler sırasıyla beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere) ödenmesi zorunludur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.