Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.12.2021 11:18 (Üye) Soru : Merhabalar. Bir firma leasing programı ile mal satımı yapmak istiyor ancak leasing de KDV oranı %1 olduğu için %18 KDV ile aldığı malı %1 KDV ile çıkışını yaptığında %17 KDV kaybı oluyor. Bu gibi durumlarda leasing ile satış yapılacağı için mal alışını %1 yapabilir miyiz? Yoksa satış yaptığımızda aradaki %17 KDV yi ilave edilecek KDV olarak mı dikkate alacağız? Bu iki durum haricinde %17 KDV'ye denk gelen oranı iade talep edebilir miyiz?

Cevap : KDV Genel Uygulama Tebliği’nin II/B-2.2. bölümünde; “2007/13033 sayılı Kararnamenin 1. maddesinin ikinci fıkrasına göre, kararnameye ekli (I) sayılı listenin 16 ve 17. sıralarında sayılan işlemler hariç olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu KDV oranı uygulanır. Finansal kiralama sözleşmelerine konu malların teslimleri veya kiralanmasına ilişkin KDV oranları sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan oranlar olup, sözleşme süresince bu oranlarda herhangi bir değişiklik söz konusu olmaz Söz konusu Kararname eki (I) sayılı listenin 15. sırasında belirtilen, 3065 sayılı Kanun’un (13/a) maddesi uyarınca teslimleri KDV’den istisna olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmeti (%1) oranında KDV’ye tabi olup, bu araçların finansal kiralamaya konu olması halinde de (% 1) oranında KDV uygulanır.”.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.