Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.12.2021 12:23 (Üye) Soru : Personel verilen Yol Parası için gelen Akbil fişi 196-Personel Avans 21*16,94 =355,93 191-KDV 64,07 100- Kasa 420 Yasal Oranda Verilen Yol Parası Ay Sonu Ücret Bordrosu İle Kayıt Atabilirmiyiz. 770-Personel Ücret 770-SGK İşv. 770-İş.SGK İşv. 770-Personel Yol 355,93 335-Ücret 360-Gelir Ver 360-Damga 361-SGK 196-Avans 355,93 Ücret Bordro Tahakkuku Yasal Oranın Üstünde verildiği zamanda 196-Personel Avans 21*17 = 357,00 196-Personel Avans 21*4,94=103,74 191-KDV 64,26 100- Kasa 525 2022 17 TL olan Kısıma isabet eden KDV indirim. Kalanı Bordroda Gelir Vergis ve Damga Vergisi için 196 Avans 103,74/0,84241=123,15 (Brüt Hesaplama) 123,15*0,15=18,47 123,15*0,00759=0,94 770-Personel Ücret 770-SGK İşv. 770-İş.SGK İşv. 770-Personel Yol 480,15 335-Ücret 360-Gelir Ver 18,47 360-Damga 0,94 361-SGK 196-Avans 460,74 Ücret Bordro Tahakkuku Kayıt şekli Doğrumu , Belge Anında Avans Kaydı Yapılması ve Bordro Tahakkuk döneminde Kayda alınması Yapılabilirmi. Aynı Şey Ticekt Yemek Fişi için geçerlimidir.

Cevap : Konu ile ilgili olarak 311 seri nolu GVK Genel tebliğini inceleyiniz. Tebliğde yapılması gereken işlemler açıklanmıştrı. Diğer taraftan Yaptığınız kayıt doğrudur. Yemek fişi için de geçerli dir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.