Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.12.2021 13:00 (Üye) Soru : 2021 yılında , 2020 yılına ilişkin hasılat artırıcı yazılmayan faturalar için düzeltme beyannamesi verilecektir. Düzeltme beyannamesinde Matrah ve hesaplanan kurumlar vergisinin düzeltilmesi yeterli midir yoksa mali tabloların da ( gelir tablosunda tablosundaki brüt satışar , dönem karı vergi karsılığı ve de bilançoda devreden kdv, dönem karı ve alıcılar vb. ) düzeltilmesi gerekmekte midir? Sorumdaki asıl husus dönem kapandığı için gelir tablosu ve bilançonun değiştirip değiştirilmeyeceği ile ilgilidir.Şimdiden teşekkürler

Cevap : Sorunuz daha önce yanıtlandı.Olması gereken Beyanname verileri ve Bilanço/ Gelir tablosu yeniden düzenlenerek verilecektir Bilanço ve gelir tablosu düzeltilecek, Düzeltilmiş Bilanço 2021 açılış bilançosu olacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.