Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.12.2021 17:58 (Üye) Soru : Merhaba , Şirketin geçmiş yıl karları 200.000 TL ,şirket geçmiş yıl zararları ise 1.000.000 TL tasfiyeye girecek geçmiş yıl karlarını ortağa kar dağıtımını yapmadan geçmiş yıl zararından mahsup edebilir mi ? Teşekküler .

Cevap : Önce Kar dağıtımı yapılır % 10 GV stopajı yapıldık dan sonra mahsup işlemi yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.