Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.12.2021 10:16 (Üye) Soru : Sayın Meslektaşım. Bir konu hakkında bilgi rica ediyorum. Ne olur kısa kesmeyin. Sizden ricam. malum 31/12/2021 yeniden değerleme beyan müracaatının son günü. 2 ARAÇ VAR. BİRİNİ YAPTIK. HESAPLADIK. HİÇ BİR PROBLEM YOK. VERGİ DE HESAPLANDI. Fakat diğer araç için şöyle bir konu var. Aracın aktife giriş tarihi = 22/05/2015 Aracın Defter (aktife giriş) değeri= 72577,50TL Amortismanların hepsi ayrıldı. Yani net defter değeri 0 (SIFIR TL) Şimdi ben bu araca değerleme yapmak istiyorum Kanunda yapamazsın demiyor. Yaptığımda vergi net defter değeri 0 olduğu için çıkmıyor. Beyan onay aşamasında hatta. Sorum şu - Net defter değeri 0 olan araca Yeniden değerleme yapabilirmiyiz. - Yevmiye kaydı nasıl olmalı. Yevmiye kaydı ile ilgili çözüm üretemedim. 72577,50*2,680240=194525 tl Y.D.E.TUTAR BRK AMORT- 72577,50 * 2,680240 = 194525 TL ARACIN 254 (B) 72577,50 - 257 BRK AMR (A) 72577,50 522 Lİ HESAP BURADA NASIL İŞLEYECEK. Çok tşk.

Cevap : Rakamsal olarak biz burada hesaplama yapamayız. Konular hakkında sınırlı sayfa sayımıza göre yorum yaparız. Yeniden değerleme, iktisadi kıymetlerin ve varsa bunlara ait amortismanların 09.06.2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri üzerinden 31.12.2021 tarihine kadar yapılacaktır. Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlere ait birikmiş amortismanlar da söz konusu iktisadi kıymetlere uygulanan katsayı ile yeniden değerlemeye tabi tutulacak böylece yeniden değerleme net değer artışı üzerinden yapılmış olacaktır. Birikmiş amortismanın tespitinde ilgili iktisadi kıymet için yasal defterlerde yer alan 09.06.2021 tarihi itibariyle kayıtlı amortisman tutarı esas alınacaktır. Bu tarihten sonraki birikmiş amortisman tutarı değerlenecek net defter değerinin hesabında dikkate alınmayacaktır. İktisadi kıymetlerden amortismana tabi olanlar için amortismanın herhangi bir yılda eksik ayrılması veya hiç ayrılmamış olması durumunda, yeniden değerlemeye esas alınacak değer, bu amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak belirlenecektir. Ayrıca maliyet bedeline dahil edilen kredi faizleri ve kur farkları da yeniden değerleme kapsamına girmekte olup bu tutarlar için parçalı yeniden değerleme yapılacaktır. Söz konusu uygulama bu maliyet unsurlarının amortismanları içinde geçerli olacaktır. Ekonomik ömrü biten amortismana tabi iktisadi kıymetlerde Yeniden Değerleme işlemi yapılamaz. Zira, Yeniden Değerleme işleminin hem ATİK’in maliyet bedeline, hem de Birikmiş Amortismanlara uygulanması sonucunda Net Defter Değeri sıfır olarak hesaplanır. Dolayısıyla Değer Artışı çıkmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.