Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.12.2021 11:26 (Üye) Soru : Basit usul mükellefler vergiden istisna edildiği i.çin Beyanname verilmeyecek. Yalnız 3 ayda bir gelirleri işlenecek. Sorum Şu: Perakende Satış Fişleri Şimdiye Kadar tasdik edilmiyordu. Perakende Satış Fişlerinin tasdiki mecburi mi. Bu konuda gibten gerekli bilgiyi alamadım. Odanıza sorun.dendi.

Cevap : Basit usul mükellefler VUK hükümlerine göre Belge alıp vermeleri gerekir. Fatura ve PSF ni bağlı oldukları esnaf odasın dan alacaklar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.