Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.12.2021 14:38 (Üye) Soru : VUK Geçici 31. Madde Yeniden Değerleme (7326 Sa.Kanun) çerçevesinde 2014 yılında aktife girişi olan bir makinenin yeniden değerlemnesini Aralık 2021 ayı içinde yaparken değerleme öncesi birikmiş amortisman tutarını belirlerken ilgili varlığa 2021 yılı 1., 2. ve 3. geçici vergi dönemlerinde ayrılan amortisman tutarları dahil edilecek midir? Örneğin varlığın aktife giriş tarihi 2014, bedeli 100.000 TL, amortisman oranı %10, 2020 yılı sonuna kadar olan birikmiş amortimsan tutarı 70.000 TL, 2021 1. dönem geçici 2.500 TL, 2021 2. dönem geçici 2.500 TL ve 3. dönem geçici vergi 2.500 TL toplam 2021 de 7.500 TL de 70.000 TL üzerine ilave edilip değerleme öncesi birikmiş amortisman tutarı 77.500 TL olarak mı alınacaktır?

Cevap : Konu ile ilgili yayımlanan 530 Sayılı VUK Genel Tebliğini inceleyiniz. Tebliğin 11. maddesindeki açıklamam ve örnek işlemi sizin durumunuza uyarlayınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.