Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.12.2021 10:35 (Üye) Soru : Günaydın Firma olarak gider pusulası düzenlememiz gerekecek Gider pusulasını yine kağıt ortamında mı düzenlemeye devam edeceğiz ve tutar sınırı var mıdır? Örneğin araç alımı için 600.000 TL gider pusulası düzenlememiz gerekiyor kağıt olarak mı düzenlemeliyiz? Gider pusulasında elektronik sisteme geçilmedi mi? Teşekkürler

Cevap : e-Gider Pusulası: Vergi mükellefi olan kişilerin vergi mükellefi olmayan kişilerden satın aldıkları mal ve hizmetleri belgelendirmek amacı ile oluşturdukları evraka gider pusulası adı verilir. Gider pusulası aynı zamanda tüketiciye satılan malın iade alınması durumunda da düzenlenebilir. e-Gider Pusulası ise gider pusulası ile aynı göreve sahip olmakla birlikte, bunun elektronik ortam üzerinde oluşturulmuş halidir. Yani, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, defter tutması zorunlu olanlar ile kazancı basit usulde olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler tarafından vergiden muaf olan esnafa; mal ya da hizmet satması sonucu imzalatılan gider pusulasının elektronik ortamda düzenlenmesi ile oluşturulur. e-Gider Pusulası, gider pusulasının elektronik hali olduğundan hukuki nitelikleri bakımından da birbirleri ile aynı özellikleri taşır. e-Gider Pusulası Kimler İçin Zorunludur Yapılan inceleme ve analiz sonucunda Başkanlık, riskli veya vergi uyum düzeyini yetersiz bulduğu mükellef ya da mükellef gruplarını yazılı bildirim yaparak e-Gider Pusulası uygulamasına geçmeye zorunlu tutar. Bakanlık bu mükellefleri faaliyet, ciro, sektör ve tutara bağlı bulunmaksızın geçiş için zorunlu tutar. Mükellefler, bildirim yapıldıktan sonra 3 ay süre içinde bu uygulamaya geçmek zorundadır.(MALİYE BAKANLIĞI BU BELİRLEMEYİ HENÜZ YAPMADI) e-Gider Pusulası geçiş zorunluluğu yazılı olarak bildirilen mükellefler, bildirimde belirtilen süreler içerisinde uygulamaya dahil olmak ve gider pusulalarını e-Gider Pusulası olarak düzenlemek durumundadır. Bu mükelleflerin, bildirilen süreler içerisinde uygulamaya geçişi sağlamaması halinde mükelleflere kanunda ön görülen hükümler uygulanır. SONUÇ : olarak Taşıt alımı için Kağıt Gider pusulası düzenleyeceksiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.