Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.12.2021 13:08 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Hocam, 7249 Sayılı kanunla GVK 23. Maddesinin 1. Fıkrasına eklenen 18. bentte, hizmet erbabına ödenen ücretlerin, ilgili ayda geçerli olan brüt asgari ücretten işçi Sosyal Güvenlik Kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan kısmı gelir vergisinden istisna edilmektedir. İstisna tüm ücretliler içinmi geçerli, yoksa sadece hizmet erbabı için mi geçerli? Örneğin, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen ücret de istisna kapsamında mı? Cevabınız için teşekkür eder, saygılar sunarım.

Cevap : İstisna Tüm çalışanlar içindir. YK üyelerine ödenen Huzur hakkı veya maaşı içinde uygulanır. Aşağıda bulunan linkdeki yazımızı inceleyiniz. https://www.ismmmo.org.tr/dosya/3001/Mevzuat-Dosya/7349-Sayili-Kanun-aciklamasi.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.