Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.01.2022 15:52 (Üye) Soru : Merhaba işveren A şirketi , yüklenici B şirketi bizim şirketimiz ve A firmasının iç mimari ve dekorasyon işi yapıcaz , sözleşme ve yer teslim tutanğının tarihi 03/01/2022 olarak yazılı buna göre sgk işyeri açılış dosyasını bugün itibariyle açabilir miyim ? cezalı duruma düşer miyiz ? aynı gün sgk işyeri dosyası açılabilir mi ? 2.sorumda bizim de alt taşeronlarımız olacak işi biz başkalarına yaptırıyoruz yani biz aslında işçi çalıştırmayıp alt taşeronlarımız işleri yapacaklar . biz yine de sgk işyeri dosyası açıp 1 kişi de olsa işçi göstermemiz gerekir mi nasıl yapmamız gerekiyor bilgi rica ediyorum.

Cevap : Aracı Başlama Tarihi” alanına sözleşmede yer alan işe başlama tarihi yazılmalı, Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar ise; 1- Alt işveren tesciline ilişkin belgelerin işe başlanılmadan önce SGK’ya verilmesi gerekmekle birlikte, tescile esas belgelerin işe başlanıldıktan sonra verilmesi halinde 5510/102. maddede herhangi bir ceza maddesi bulunmadığından aracı tesciline ilişkin belgelerin işe başlanıldıktan sonra verilmesi halinde idari para cezası uygulanmamaktadır. 2- Alt işveren tescil işlemlerinin işe başlanıldıktan sonra yapılması halinde her ne kadar alt işverenlik tescilinden dolayı idari para cezası uygulanmayacak olsa da, işe giriş bildirgelerinin inşaat, balıkçık ve tarım sektöründe faaliyet gösteren işverenlerce/alt işverenlerce en geç çalışmaya başladıkları tarihte, diğer sektörlerde ise en geç çalışmaya başlayacakları tarihin bir gün öncesinde verilmesi gerektiği, aksi halde sigortalı başına bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezasına maruz kalınacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Öte yandan, asıl işverene ait işyeri dosyasının tescil edildiği (ilk defa sigortalı çalıştırmaya başladığı) tarihten itibaren bir aylık sürede işe alınan sigortalıların işyerinin tescil edildiği tarihten itibaren bir aylık süre içinde verilebilmesine ilişkin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 11/3-b bendinde yer alan istisnai süreden alt işverenler de yararlanabilmektedirler. Bu hususta da, sözkonusu istisnai sürenin alt işveren tescilinin yapıldığı tarihten itibaren değil, asıl işverene ait işyeri dosyasının tescil edildiği tarihten itibaren hesaplandığına dikkat edilmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.