Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.01.2022 15:55 (Üye) Soru : MERHABA Benim sgk tebligatıyla ilgili 2 sorum olacak 1- dosyası sgk da açık olan ancak şu anda işçi çalışmayan şirketlerede başvuru yapılacakmı 2- merkez ve şubeler diye birden fazla dosyası olan şirketlere tek başvuru yeterlimi iyi çalışmalar

Cevap : Elektronik tebligat adresi edinme ve bildirim yükümlülüğü MADDE 7 – (1) Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Kurumca belirlenen sistem üzerinden, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlüdür. (2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, Kurumca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdür. (3) Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhataplar da başvurularını Kurumca belirlenen sistem üzerinden yapmakla yükümlüdür. İşyeri dosya numarası esas alınarak başvurular yapılmalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.