Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.01.2022 10:37 (Üye) Soru : Ocak 2022 den itibaren Türkiye genelinde firmaya ait herhangi bir ssk dosyasında borç olursa diğer borcu olmayan dosyalarda da % 5 lik peşin ödeme indirimi olmayacak - A Ltd. Ana firma (Yaklaşık 1.000 çalışan mevcut) C Ltd. ise A Ltd. nin taşeronu taşeron dosyasında 15 çalışanı var C ltd. nin ayrıca merkez sgk dosyası mevcut ancak merkez sgk sının borcu bulunmakta Ocak 2022 ye kadar C ltd. nin merkez sgk sının borcu olmasına rağmen taşeron dosyası borcu olmadığı için indirimden yararlanılabiliyordu Soru; Ocak 2022 den itibaren C Ltd. nin merkez sgk sının borcundan ötürü A Ltd. sırf C Ltd. onun taşeronu olmasından ötürü kendi ana/asıl işveren sgk dosyasından % 5 lik indirimi artık alamayacak mı ? Yaklaşık 1.000 personel için yararlandığı indirim sırf taşeronunun merkez sgk sının borcu yüzünden iptal mı olacak? Yoksa Asıl işveren alt işverenlerin taşeron dosyası dışındaki borçlarından etkilenmez mi? Teşekkürler

Cevap : SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda teşvikli belge ile bildirim yapan işverenlerin; - Türkiye genelinde herhangi bir işyerinden yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunup bulunmadığına ilişkin gerekli sorgulamaların yapılması, - Yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunduğunun anlaşılması halinde borcun ödenmesini müteakip teşvikli belge düzenlenmesi, - Yasal ödeme süresi geçmiş borçların, cari aya ait belge verme süresinin son gününde ödenmesi durumunda işverenlerimizin teşvikli belge düzenleyememe sorunu yaşamamaları için yasal ödeme süresi geçmiş borçların, cari aya ait belge verme süresinin bitiminden en az bir gün önce ödenmesine dikkat edilmesi, - Yasal ödeme süresi geçmiş borç nedeniyle teşvikli belge verilememesi cari aya ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin/aylık prim ve hizmet belgesinin verilme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağından, ilgili aya ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin/aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde verilmesi, gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.