Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.01.2022 10:46 (Üye) Soru : Sayın Üstadım Merhaba, Birleşme yoluyla devir işleminde Yönetim Kurumlu kararı 10/12/2021 tarihli bilançoya göre yapılmış olup ticaret sicilde tescili 27/10/2021 de gerçekleşip 30/12/2021 de resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu durumda devirden kaynaklı İnfisah olan firma personeli hangi tarihte devir alan firmaya giriş yapılmalıdır. (Bilanço 10/12/2021 de kesinleştiğinden Devir olan firma bordrosu bu tarihe kadar kesinleşmiş ve muhasebe kayıtlarına alınmıştır.)

Cevap : şyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin devri halinde, yeni işveren tarafından, en geç işin veya işyerinin devralındığı tarihi takip eden on gün içinde işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine gönderilecektir. Burada tescil tarihinin esas alınması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.