Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.01.2022 16:32 (Üye) Soru : yatak perakende ticareti işi yapmakta olup bu faaliyet konumuz az tehlikeli sınıfa girmektedir. bu şekilde de sgk da işyeri numarası temin ettik . Ancak bu faaliyet adı altında aldığımız sgk işveren numarasının altında yatakları araç ile taşıyan şoför, bu yatakları evlere taşıyan personel bulunup yaptıkları iş tehlikeli yada çok tehlikelidir. Soru ? Bu tehlikeli ve çok tehlikeli işler için aynı adreste ayrı bir nace kodu ile sgk işveren dosyası açabilir miyiz ? 2-Ya da yeni bir işyeri sgk numarası açmadan yatak perakende olarak açtığımız sgk işyeri numarası altında bu gösterdiğimiz işçiler için o sgk işyeri adresine ve numarasına ait işyerinin tamamının işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu mu doğmuş oluyor ?

Cevap : Tehlike sınıfının tespitinde bir işyerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınır. (2) İşveren asıl iş faaliyet değişikliğini en geç bir ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir. (3) Asıl işin tayininde tereddüde düşülmesi halinde işyerinin kuruluş amacına bakılır. İşyerinde birden fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işlerden tehlike sınıfı yüksek olan iş esas alınır. 6331 sayılı Kanunun işyeri tanımına giren işyerlerinde yapılan asıl işin yanında veya devamı niteliğinde faaliyet alanının genişletilmesi halinde o işyerinde bu fıkrada esas alınan kurala göre belirlenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.