Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.01.2022 15:10 (Üye) Soru : MERHABALAR...yabancı uyruklu 99 ile başlayan TC kimlik numaralı mükellefler e-devlet üzerinden SGK E-TEBLİGAT başvurularını gerçekleştirememektedir... E-DEVLET tebligat sisteminde yabancı uyruklu şirket yöneticileri için şirket bilgileri görünmemektedir...bu konu ile alakalı olarak yönlendirmenizi rica edeceğim...teşekkürler

Cevap : ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ nde ; Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olanlar için yapılacak başvuru MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılır. (2) Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir: ........................ c) Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri. ........................................ (3) PTT, ikinci fıkrada belirtilenler dışında da bilgi ve belge talep edebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle PTT tarafından belirlenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.