Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.01.2022 09:52 (Üye) Soru : Sn. Üstadımız; Döviz ile olan bir alacağımızın karşılığında döviz olarak senet alımı yapılmıştır. Fakat karşı taraf döviz senedini ödememiştir ve senet elimizde durmaktadır. Bu hususta sormak istediğimiz soru; 1- Elimizde bulunan karşılıksız senede yıl sonu kur değerlemesi veya başka bir değerleme yapacakmıyız? 2- Senet ödendiğinde mi kur farkı değerlemesi yapacağız ? 3- Hiç ödenmez ise değerlemeden aynı tutarda dövizli fatura alacağımızı iadeyi yaptığımız tarihte mi değerleyeceğiz… İlginize ve yardımlarınıza teşekkür ederim.

Cevap : 1-Senet için Kur değerlemesi yapılacaktır. 2-Senet ödendiğinde yapacağını bir işlem yok 3-Senet ödenmediği sürece değerlemeye devam edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.